ABAVAS upe

Kandava - "Abavas"

Ilgums: 2 dienas
Garums: 50km
Cena 3 vietas: 40eur
Cena 2 vietas: 40eur

Veģu tilts – “Abavas”

Ilgums: 1 diena
Garums: 17km
Cena 3 vietas: 30eur
Cena 2 vietas: 30eur

Ventas upe (Kuldīgas tilts) – ieteka Nabas ezerā

Ilgums: 1 diena
Garums: 30km
Cena 3 vietas: 30eur
Cena 2 vietas: 30eur

Abavas rumba – “Abavas”

Ilgums: 1 diena
Garums: 21km
Cena 3 vietas: 30eur
Cena 2 vietas: 30eur

Abavas – “Oranžā priede”

Ilgums: 1 diena
Garums: 20km
Cena 3 vietas: 30eur
Cena 2 vietas: 30eur
“Oranžās priedes” gps koordinātes: 57°06’40.5″N 22°01’40.1″E

Abavas – Nabes ezers

Ilgums: 2 dienas
Garums: 46km
Cena 3 vietas: 40eur
Cena 2 vietas: 40eur

Abavas upe ir viena no ūdenstūristu iecienītākajām Kurzemes upēm. Abavas sākums ir mākslīgi iztaisnots, tikai pēc Kandavas tā uzsāk savu vijīgo tecējumu līdz pat ietekai Ventā.Tieši šo posmu Kandava-ieteka Ventā-Nabas ezers izvēlas laivošanai, sadalot to 1 vai 2 dienu maršrutos.Upe ir 129 km gara un lielākā tās daļa ir iekļauta “Abavas Senlejas” dabas parka teritorijā. Abavas sākums ir Lestenes-Ēnavas purvā .Upe pie Kandavas samēra lēni plūst pa kārkliem aizaugušu zemieni, vijas gar Sabiles vīna kalniem. Pie 35m platās Abavas rumbas upes straume pieņemas spēkā.

Apskates vērtas ir Sventes dzirnavu drupas aiz Virbupes ietekas, līdz 15m augstas smilšu kāpas, krastos bagātīga flora un fauna. 4 km lejup Rendas upe plūst pavisam rāmi līdz Brasliņu braslam, tad kļūst akmeņaina un sekla, parādās biežas straujteces, līkumi atsedz klintis, krastos aug lieli un veci koki. 7 km pirms ietekas Ventā slienas ap 30m augsta smilšakmens Galmicu klints. Pirms ietekas Ventā, upe paliek šaurāka, straujāka, dziļāka. Upes posms Renda – Nabas ezers neapšaubāmi ir skaistākais Abavas maršruts.